Co to jest controlling i jak wpisuje się w strategię firmy?

Controlling – co to jest?

Controlling to proces zarządzania i monitorowania celów oraz działań w firmie. Celem jest kontrolowanie wyników finansowych, procesów biznesowych, a także ich efektywności. Kontrola polega na porównywaniu wyników z założeniami i tym, co się faktycznie dzieje w firmie. Śledzi się koszty, przychody, zyski, a także zapotrzebowanie na zasoby ludzkie i materiałowe. Dzięki controllingowi menadżerowie mają narzędzia do podejmowania decyzji na podstawie konkretnych informacji i danych.

Zadania controllingu

Controlling jest odpowiedzialny za całościowe planowanie i kontrolowanie działań firmy, na wielu różnych poziomach. Najważniejsze zadania to:
– Planowanie finansowe – kontrolowanie budżetu, przygotowywanie prognoz finansowych.
– Analiza efektywności i wyników – kontrolowanie wyników finansowych oraz procesów, porównywanie kosztów z przychodami, weryfikowanie planów do rzeczywistości, identyfikacja słabych punktów w procesach.
– Wdrażanie i kontrolowanie systemów informatycznych – kontrola nad systemami informatycznymi, dbanie o ich poprawną pracę, przeciwdziałanie błędom i awariom.
– Przeprowadzanie audytów – analiza i ocena wyników, weryfikacja zgodności z przepisami prawa, analiza ryzyka.

Wpływ controllingu na strategię firmy

Controlling jest bardzo ważny w procesie zarządzania strategią firmy. Dzięki temu procesy biznesowe są kontrolowane i analizowane, a ich efektywność poddawana ocenie. Następnie wyniki porównywane są z założeniami i planami, co pozwala na szybkie reagowanie w przypadku odstępstw od planów. Zaletą controllingu jest również możliwość dostarczania informacji dla menadżerów, dzięki której podejmują oni decyzje na podstawie konkretnych danych.

Dodatkowo, controlling pozwala na identyfikowanie słabych punktów w procesach biznesowych, co prowadzi do optymalizacji działań i kosztów firmy. Dzięki nim możliwe jest zwiększanie zysków oraz osiąganie celów biznesowych.

Podsumowanie

Controlling to nieodzowna część procesu zarządzania w firmie. Dzięki niemu menadżerowie mają narzędzia do podejmowania decyzji na podstawie konkretnych danych oraz kontrolowania procesów biznesowych. Wdrażając kontrolę w firmie, należy pamiętać o odpowiednim planowaniu oraz ocenie wyników. Kontrola powinna stać się integralnym elementem strategii firmy, dzięki temu będzie można osiągnąć cel biznesowy oraz zwiększyć zyski.

Udostępnij

Popularne posty

Tagi