Co z ubezpieczeniem po zakończeniu umowy zlecenie?


Co z ubezpieczeniem po zakończeniu umowy zlecenie?

Umowa zlecenie jest jedną z popularnych form umów cywilnoprawnych, wykorzystywaną przez pracodawców do zatrudniania pracowników na określony czas lub w przypadku prac okresowych. Jednak co się dzieje z ubezpieczeniem po zakończeniu takiej umowy? Czy nadal można korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego czy społecznego? Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na te pytania.

1. Ubezpieczenie zdrowotne po zakończeniu umowy zlecenie

Po zakończeniu umowy zlecenie pracownik traci prawo do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego, które było realizowane w ramach składek odprowadzanych przez pracodawcę. Jeśli nie posiada innego źródła zatrudnienia i nie posiada uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów, przykładowo jako członek rodziny, musi zarejestrować się jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy. Po zarejestrowaniu ma prawo do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego w ramach ubezpieczenia społecznego.

2. Ubezpieczenie społeczne po zakończeniu umowy zlecenie

Po zakończeniu umowy zlecenie pracownik również traci prawo do ubezpieczenia społecznego. Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli nie posiada innych źródeł zatrudnienia, musi zarejestrować się jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy. Rejestracja umożliwi mu korzystanie z ubezpieczenia społecznego na takich samych zasadach, na jakich korzystał w trakcie trwania umowy zlecenie. Jednak warto pamiętać, że świadczenia z ubezpieczenia społecznego mogą być niższe w przypadku umowy zlecenie niż w przypadku umowy o pracę.

3. Ubezpieczenie OC po zakończeniu umowy zlecenie

Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) jest zwykle konieczne, gdy posiada się pojazd mechaniczny. Jeśli pracownik zakończył umowę zlecenie i nie posiada innego zatrudnienia ani innego źródła utrzymania, może wystąpić o zwolnienie z obowiązku ubezpieczenia OC z tytułu braku dochodu. Aby tego dokonać, musi złożyć odpowiednie oświadczenie w jednym z biur ubezpieczycieli. Zwolnienie jest możliwe, jeśli osoba nie posiada dochodów, a jednocześnie nie korzysta z pojazdu.

4. Ubezpieczenia dodatkowe

Po zakończeniu umowy zlecenie pracownik traci również dostęp do innych ubezpieczeń, które były zapewnione przez pracodawcę, na przykład ubezpieczenie na życie czy ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Osoba zainteresowana kontynuowaniem takich ubezpieczeń musi samodzielnie zatroszczyć się o ich zawarcie. Może to zrobić poprzez wykupienie takich polis samodzielnie od ubezpieczyciela lub skorzystać z innych form ubezpieczenia dostępnych na rynku.

Podsumowując, po zakończeniu umowy zlecenie pracownik traci dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego oferowanego przez pracodawcę. Aby nadal korzystać z takich ubezpieczeń, konieczne jest zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna. Dostęp do ubezpieczenia OC można z kolei odroczyć lub anulować w przypadku braku dochodów i korzystania z pojazdu. Ubezpieczenia dodatkowe należy zawrzeć samodzielnie. Warto zatem dokładnie przemyśleć wszystkie zabezpieczenia po zakończeniu umowy zlecenie i zadbać o nie odpowiednio, aby móc spać spokojnie.

Udostępnij

Popularne posty

Tagi