Fiberpay Sp. z o.o. Usługi

Grzybowska 4/106 00-131 Warszawa

Opis

Biura rachunkowe są instytucjami obowiązanymi do stosowania przepisów przeciwdziałających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Dzięki Systemowi AML, procedury te mogą być zautomatyzowane i optymalizowane, umożliwiając efektywne monitorowanie transakcji podejrzanych, a także automatyczną weryfikację kartotek klientów i transakcji na listach sankcyjnych.

Oferowane usługi:
– System AML
– Automatyczna weryfikacja
– Inteligentne wykrywanie
– Raportowanie do GIIF

Lokalizacja