Konrad Ratowski Konsulting Inne

Piesza 7 43-356 Kobiernice

Opis

Konrad Ratowski Konsulting to synonim zaufania i wysokiej jakości w świecie akustyki. Dzięki skupieniu na szczegółach, zaawansowanemu sprzętowi pomiarowemu i głębokiej wiedzy eksperckiej, Konrad Ratowski zapewnia swoim klientom usługi na najwyższym poziomie, obejmujące zarówno pomiary hałasu, jak i kompleksowe analizy akustyczne. Jako firma, Konrad Ratowski gwarantuje osobiste zaangażowanie w każdy projekt, co przekłada się na wysoką skuteczność proponowanych rozwiązań i satysfakcję klientów.

Oferowane usługi:
– Pomiary poziomów hałasu
– Pomiary mocy akustycznych
– Analizy porealizacyjne
– Przeglądy ekologiczne

Lokalizacja