Navotech Inne

Pawliczka 22a 41-800 Zabrze

Opis

Navotech przoduje w produkcji ekologicznych i innowacyjnych systemów do oczyszczania ścieków. Ich oferta zawiera separatory tłuszczu i ropopochodnych, które są niezbędne dla przemysłu gastronomicznego i motoryzacyjnego. Firma skupia się również na dostarczaniu zaawansowanych neutralizatorów i filtrów antyodorowych, które pomagają w utrzymaniu czystości i świeżości środowiska. Ponadto, Navotech oferuje zbiorniki do retencji i magazynowania, kluczowe dla efektywnego zarządzania zasobami wodnymi.

Produkty/Usługi:
– Projektowanie instalacji PPOŻ
– Montaż systemów dachowych
– Serwis i przeglądy
– Remonty
– Wsparcie techniczne
– Oddymianie
– Świetliki dachowe
– Pasma świetlne
– Obróbki blacharskie
– Przegrody ogniowe

Lokalizacja