Kto pokrywa koszty książeczki zdrowia w umowie zlecenia?


Kto pokrywa koszty książeczki zdrowia w umowie zlecenia?

Umowa zlecenie jest jedną z popularnych form umów cywilnoprawnych, które umożliwiają nawiązanie współpracy między zleceniodawcą, a zleceniobiorcą. Pracownicy zatrudnieni na podstawie tej umowy mają nieco inny status niż pracownicy na umowę o pracę. Jednym z istotnych elementów, które mogą różnić te formy zatrudnienia, jest kwestia kosztów książeczki zdrowia. Warto zwrócić uwagę na to, kto powinien ponosić tego rodzaju wydatki.

1. Pracownik na umowie o pracę

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma obowiązek posiadać aktualną książeczkę zdrowia. Koszt jej wydania ponosi pracodawca. W praktyce oznacza to, że pracownik otrzymuje książeczkę zdrowia bez żadnych kosztów dla siebie. Przez długie lata był to obligatoryjny dokument, do którego musieliśmy regularnie chodzić na badania profilaktyczne. Obecnie dokument ten został zastąpiony elektroniczną wersją – e-zdrowie.

2. Pracownik na umowie zlecenie

Różnica w przypadku umowy zlecenia polega na tym, że pracownik sam musi zatroszczyć się o koszty związane z książeczką zdrowia. Zleceniodawca nie ma obowiązku sfinansowania tej usługi. Oznacza to, że pracownik na podstawie umowy zlecenia musi samodzielnie skontaktować się z najbliższym miejscem wydawania książeczek zdrowia i uiścić opłatę. Koszt ten może różnić się w zależności od województwa i wybranej placówki.

3. Możliwość negocjacji

W przypadku umowy zlecenia, tak jak i w innych umowach cywilnoprawnych, istnieje możliwość negocjacji warunków. Pracownik ma prawo próbować wywalczyć zleceniodawcy sfinansowanie kosztów książeczki zdrowia jako jedno z dodatkowych świadczeń. Niemniej jednak, takie ustalenia zależą od obustronnej zgody stron i nie są przewidziane w samej umowie zlecenia.

4. Kolejne aspekty związane z opieką zdrowotną

Warto zaznaczyć, że niezależnie od tego, kto ponosi koszty książeczki zdrowia, pracownicy na umowie zlecenie powinni być na bieżąco z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ta kwestia nie jest związana bezpośrednio z kosztami książeczki zdrowia, ale jest istotna dla zapewnienia sobie dostępu do świadczeń medycznych.

Podsumowując, koszty książeczki zdrowia w umowie zlecenia przechodzą na pracownika. To on jest odpowiedzialny za pokrycie tej opłaty, która wynosi określoną kwotę w zależności od miejsca wydania dokumentu. Warto jednak pamiętać, że w przypadku różnych umów i różnych branż, koszty te mogą być negocjowane między stronami umowy. Dlatego istotne jest ustalenie szczegółów przed rozpoczęciem pracy na podstawie umowy zlecenie.

Udostępnij

Popularne posty

Tagi